Nilan Compact P2 AIR indedel til luft til vand varmepumpe

Fra 65.561,00 kr.Alle priser er inkl. moms

Levering: Vælg en variant

Betegnelser:
Compact P2 KF = Køl
Compact P2 KSF = Køling / Forberedt til solfanger
Compact P2 KF Polar = Køling / Indbygget forvarmeflade
Compact P2 KSF Polar = Køling / Forberedt til solfanger / Indbygget forvarmeflade

Max anbefalet luftmængde: 270 m³/h
Luftmængde: 0-425 m³/h
Varmepumpens ydelse: Se udedel
SCOP værdi: Se udedel

Anlægget leveres med:
– CTS 602 styring
– HMI Touch panel
– Fugtstyring
– Automatisk Bypas

Nilan Compact P2 AIR aggregat med luft/vand varmepumpe

Nilan Compact P2 AIR9 er et multiaggregat med tre installationer samlet i en kompakt installation, beregnet til lidt større huse med et ventilationsbehov op til 425 m3/h. De tre installationer er ventilation af boligen, produktion af varmt brugsvand samt rumopvarmning i boligen via en effektiv luft/vand varmepumpe.

En stor fordel ved at samle disse tre installationer i én installation, er ud over en stor pladsbesparelse i teknikrummet, at de styringsmæssigt arbejder sammen og dermed giver mulighed optimeret energiforbrug og dermed en samlet energibesparelse.

Fordelen med en luft/vand varmepumpe er, at man ikke behøver at grave jordvarmeslanger ned, hvis man f.eks. ikke har plads eller lyst til det.

 

Husets “hjerte og lunger”

Compact P2 er et utraditionelt ventilationsaggregat, der i modsætning til andre ventilationsaggregater genvinder varmen i fraluften 100%. Via modstrømsveksleren genvindes op til 95% af energien i fraluften til opvarmning af udeluften. Den resterende energi udnyttes af den indbyggede varmepumpe til at producere det varme brugsvand.

Compact P2 AIR har desuden en indbygget luft/vand varmepumpe, der effektivt udnytter energien til at opvarme boligen via et gulvvarmesystem eller lavtemperatur radiatorer.

 

Passiv varmegenvinding

Den passive varmegenvinding foregår via en effektiv modstrømsveksler med en høj temperaturvirkningsgrad helt op til 95%. Udeluften opvarmes af fraluften (udsugningen) og sikrer at ventilationen medfører et minimalt varmetab.

På grund af den høje varmegenvinding, kan der dannes is i veksleren om vinteren. Styringen har en effektiv afrimningsfunktion, der afrimer veksleren, hvis der dannes is. Alternativt kan man bestille Compact P2 som en Polar model, med indbygget frostsikringsforvarmelegeme. Det sikrer, at der ikke dannes is i veksleren og giver fuld varmegenvinding hele vinteren.

 

Passiv og aktiv varmegenvinding

Når den integrerede varmepumpe i ventilationsdelen ikke producerer varmt brugsvand, kan den opvarme tilluften yderligere samt dermed bidrage til opvarmning af boligen.

Det sker kun, hvis indetemperaturen eller tillufttemperaturen er lavere end ønsket.

Når varmepumpen opvarmer tilluften, sker der samtidig en lille opvarmning af det varme brugsvand. Temperaturen kan derfor godt komme over indstillingen på den ønskede varmtvandstemperatur.

 

Varmt brugsvand

Den energi, der er tilbage i fraluften efter modstrømsveksleren, anvendes af den integrerede varmepumpe til at producere varmt brugsvand.

Der er en softwaremæssig skoldningssikring på 60 °C, hvilket betyder at temperaturen i varmtvandsbeholderen ikke kommer derover. Er der et stort varmtvandsbehov, anbefaler vi, at man monterer en fysisk skoldningssikring under varmtvandsbeholderen, således temperaturen i varmtvandsbeholderen kan hæves til 90 °C.

Compact P2 kan bestilles med solspiral i varmtvandsbeholderen. Er der et ekstra stort behov for varmt brugsvand, kan opvarmningen suppleres via solspiralen. Der kan tilsluttes energikilder som f.eks. solfanger, fjernvarme eller AIR luft/vand varmepumpen, der kan hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

Legionella bekæmpelse
Compact P2 har en funktion for Legionella bekæmpelse, der kan aktiveres manuelt eller automatisk.

 

100% bypass funktion

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Hvis udeluften er køligere end indeluften vil aggregatets bypass åbne og lede udeluften forbi varmeveksleren, så den ikke opvarmes af udsugningsluften og dermed være med til at holde temperaturen nede i boligen.

Hvis udeluften er varmere en indeluften vil bypass lukkes og udeluften føres igennem varmeveksleren, der i denne driftsform vil kølegenvinde, hvilket vil sige, at den anvender den køligere indeluft til at køle udeluften med.

NB! Når ventilationsdelen er i køledrift, vil den stoppe for AIR luft/vand varmepumpen, så de ikke modarbejder hinanden. Ønsker man stadigvæk at have varme på gulvet i badeværelset, kan man indstille luft/vand varmepumpen til at acceptere modsatrettet drift. På den måde vil luft/vand varmepumpen opvarme boligen, hvis telestaterne i gulvvarmen kalder på varme, selvom ventilationsdelen er i køledrift.

 

Aktiv køling

Varmepumpen i ventilationsdelen er reversibel, hvilket vil sige, at den både kan opvarme tilluften, men kan også køle tilluften.

Når aggregatet er i sommerdrift, hvilket vil sige at udetemperaturen er over 14 °C, vil aggregatet forsøge at køle indeluften, hvis indetemperaturen bliver for høj ifølge indstillede værdier.

Først vil aggregatet forsøge at køle via bypass funktionen, men hvis det ikke er nok, vil den begynde at køle aktivt via varmepumpen.

Det kræver at aktiv kølefunktion er aktiveret, da det jo koster strøm. Men energien er ikke spildt, da den varme der trækkes ud af tilluften, afsættes i varmtvandsbeholderen. Er der behov for megen køling, anbefales det at montere en skoldningssikring under varmtvandsbeholderen. Dermed kan maks. temperaturen i varmtvandsbeholderen stilles fra 60 °C til 80 °C.

 

Luft/vand varmepumpe

Den effektive AIR luft/vand varmepumpe forsyner energi til opvarmning af boligen via et gulvvarmesystem eller lavenergi radiatorer.

AIR luft/vand varmepumpen tilsluttes husets varmestyring, der giver signal om, at der er behov for varme i huset. Signalet kommer typisk fra termostater, der er placeret i de enkelte rum og når de kalder på varme, opvarmer AIR luft/vand varmepumpen huset.

NB! Når ventilationsdelen er i køledrift, vil den stoppe for AIR luft/vand varmepumpen, så de ikke modarbejder hinanden. Ønsker man stadigvæk at have varme på gulvet i badeværelset, kan man indstille luft/vand varmepumpen til at acceptere modsatrettet drift. På den måde vil luft/vand varmepumpen opvarme boligen, hvis telestaterne i gulvvarmen kalder på varme, selvom ventilationsdelen er i køledrift.

Varmt brugsvand
AIR luft/vand varmepumpen kan ikke opvarme det varme brugsvand, men kan hjælpe Compact P2 ventilationsdelen med at opvarme det varme brugsvand, hvis der er et stort behov for det.

AIR luft/vand varmepumpen kan tilsluttes varmtvandsbeholderen i Compact P2, hvis Compact P2 er udstyret med solspiral og på den måde hjælpe med at opvarme det varme brugsvand.

Der kan også tilkøbes en ekstra varmtvandsbeholder på 250 liter (SHW), hvor AIR luft/vand varmepumpen kan forvarme det varme brugsvand til en temperatur på 45 °C, inden den kommer ind i Compact P2 og bliver yderligere opvarmet.

Brugervejledning

Hent (PDF)

Montagevejledning

Hent (PDF)

Softwarevejledning

Hent (PDF)

Datablad

Hent (PDF)

VVS nr: 358943930 Vare nr: Nilan Compact P2 AIR 9 Kategorier: , , ,

Relaterede produkter

Disse produkter trender lige nu...

0
  0
  Kurv
  Kurven er tom!Gå til shop
   Calculate Shipping
   Anvend servicekode
   Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

   Huset:


   Her modtager du et overslag fra den lokale montør på montering.

   Her kontakter en lokal montør dig direkte og udfører en besigtigelse samt en gældende prissætning for opgaven.
   Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

   Huset:


   Her modtager du et overslag fra den lokale montør på montering.

   Her kontakter en lokal montør dig direkte og udfører en besigtigelse samt en gældende prissætning for opgaven.